Hoe ziet een coachingstraject van Qredits eruit?

Het coachingstraject begint met een intakegesprek waarin je met de coach afspraken maakt over de frequentie en de aard van de contactmomenten en wie daarvoor het initiatief neemt. Tevens wordt de doelstelling van het coachingstraject vastgelegd (wanneer is het traject geslaagd). Ter afronding van het traject vindt een evaluatiegesprek plaats waarin getoetst wordt of de doelstelling behaald is. Ook  jouw ervaringen als ondernemer met het coachingstraject worden besproken. Het coachingstraject met krediet heeft een looptijd van twaalf maanden en omvat minimaal twaalf gesprekken.

Hoe ziet een coachingstraject van Qredits eruit?