Samenwerking met de Europese Unie

Om de verstrekking van microkredieten op Aruba mogelijk te maken heeft de Europese Unie de COSME garantiefaciliteiten aan Qredits beschikbaar gesteld. U kunt hier een microkrediet aanvragen bij Qredits *.

COSME – EU Programme for small and medium-sized enterprises

COSME is een garantiefaciliteit van de Europese Unie. Het doel van COSME is om de concurrentiekracht van het midden- en kleinbedrijf te verbeteren door het aanbieden van een garantiefaciliteit aan kredietverstrekkers. Mede door de COSME garantie is Qredits op Aruba in staat om microkredieten tot Afl. 100.000 te verstrekken. Onder COSME zijn er twee financiële instrumenten. Qredits maakt gebruik van de 'Loan Guarantee Facility (LGF)'. Op de website van COSME kunt u meer informatie over deze garantiefaciliteit vinden.

* Let op: Qredits kan niet aan iedere aanvrager van een microkrediet een microkrediet verstrekken. Hier zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Hier kunt u meer informatie vinden over voor wie het microkrediet is bedoeld, hier over welke kosten zijn verbonden aan het microkrediet en hier over het aanvraag proces.

Samenwerking EU