Voor wie is Microkrediet

Voor wie is Microkrediet

Wanneer kom je in aanmerking voor een Microkrediet:

  • je bent een startende ondernemer met een uitgewerkt ondernemingsplan of;
  • je bent een bestaande ondernemer met minder dan Afl.100.000 bancair krediet;
  • je bedrijfsactiviteiten vinden plaats in Aruba;
  • je bent 18 jaar of ouder;
  • en je bent natuurlijk een ondernemer in hart en nieren!

 
Uiteraard beoordelen we je plan snel en zorgvuldig. Qredits hanteert een voorzichtig beleid in het verstrekken van financiering voor werkkapitaal. Wij kijken met name naar jouw liquiditeitsontwikkeling en of onze middellange lening een oplossing kan bieden voor jouw kredietbehoefte.

Kamer van Koophandel

Een Kamer van Koophandel inschrijving is niet verplicht voor het aanvragen van een Microkrediet. Voordat we het leningsbedrag op je rekening kunnen storten moet je onderneming wel worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak, vennootschap onder firma, partnerschap, stichting, commanditaire vennootschap, NV of VBA. Andere ondernemingsvormen zijn uitgesloten. Bij aanvragen voor NV's of VBA's is het uitgangspunt dat we vragen om hoofdelijke aansprakelijkheid (borg) van de directeur en/of de eventuele aandeelhouder(s). Bij een eenmanszaak of VOF is de ondernemer altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele lening. Ook moet je onderneming met name actief zijn op Aruba.

Direct microkrediet aanvragen

Voor wie is Microkrediet