Rente

Rente

Er wordt rente berekend over je krediet.

Er wordt marktconforme rente berekend over je starterskrediet. De rente op een lening van Qredits wordt vastgesteld op basis van de actuele marktrente. We informeren hiervoor periodiek bij de banken naar het actuele rentepercentage op (ongedekte) starterskredieten. Op deze manier weten we zeker dat onze rente marktconform is.

De rente op de lening is een vast tarief gedurende de looptijd van de lening. Het actuele rentetarief bedraagt vanaf 9,75% per jaar*.

* Aan dit tarief kunnen geen rechten worden ontleend; rentewijzigingen door Qredits voorbehouden.

Rente