Verstrekking

Verstrekking

Wanneer de kredietaanvraag goedgekeurd is, worden de kredietdocumenten opgemaakt.

Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In de kredietofferte wordt ook de coach genoemd.

Kredietdocumenten

De kredietdocumenten bestaan uit de kredietofferte, de leningovereenkomst en de akte verpanding van activa. Eventueel kan een borgstellingsovereenkomst worden toegevoegd. Deze documenten worden naar het zakelijke adres gestuurd voor ondertekening. Wanneer je alle getekende stukken hebt teruggestuurd en aan de eventuele voorbehouden hebt voldaan, maakt Qredits het kredietbedrag binnen 5 werkdagen over op je zakelijke bankrekening.

Terug naar stap 4

Verstrekking