Eerste check

Eerste check

Nadat je een aanvraag via de site hebt ingediend, bekijken we in de fase Intake of je aanvraag past bij de doelgroep van Qredits en of je aanvraag volledig is.

 

De volgende vragen zijn van belang om te bepalen of je tot de doelgroep behoort:

  1. Is de totale financieringsbehoefte van de onderneming niet groter dan Afl. 100.000? Qredits verstrekt namelijk leningen van maximaal Afl. 100.000.
  2. Hoe groot zijn eventuele bestaande financieringen? Over het algemeen mag dit bij een aanvraag voor een microkrediet niet meer zijn dan een totaalbedrag van Afl. 25.000 aan vreemd vermogen.
  3. Betreft het een onderneming die hoofdzakelijk op de markt in Aruba actief is en ook in Aruba is gevestigd? Dit is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een krediet.
  4. Past de branche bij de doelgroep van financiering door Qredits? Een aantal specifieke branches zijn uitgesloten  (zie veel gestelde vragen).

 
Kwaliteit aanvraag

Nadat is vastgesteld of je tot de doelgroep van Qredits behoort, kijken we of de aanvraag volledig is en van voldoende kwaliteit. We stellen daarbij de volgende vragen:

  1. Is er een uitgewerkt marketingplan aanwezig?
  2. Is de financiële onderbouwing correct?
  3. Is je idee helder en duidelijk op papier gezet?
  4. Zitten alle gevraagde stukken bij je aanvraag?

 
Meestal krijg je binnen vijf werkdagen na het indienen van de aanvraag een reactie per mail of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Als de aanvraag niet volledig is, word je gevraagd aanvullende stukken aan te leveren of je wordt geadviseerd hulp te zoeken bij het maken van het ondernemingsplan via bijvoorbeeld de e-learning Ondernemingsplan Schrijven van Qredits.

Aanvraag naar bedrijfsadviseur

Heeft Qredits een goed beeld van je onderneming en is de aanvraag volledig, dan wordt de aanvraag doorgezet naar een bedrijfsadviseur. Deze adviseur zal jouw aanvraag beoordelen en de haalbaarheid van het plan toetsen.

Terug naar stap 1  Verder naar stap 3

Bekijk de 5 stappen

1. De aanvraag

In de online kredietaanvraag vragen we je om je persoonlijke- en bedrijfsgegevens. Afhankelijk van je fase van ondernemerschap, starter of bestaand, ontvangen we graag een aantal documenten.

Bekijk de verschillende checklists.

2. Eerste check

We kijken of alle nodige informatie hebben om een goede beoordeling te kunnen maken en nemen binnen twee werkdagen contact met je op.

Lees meer over de voorwaarden van Qredits.

3. Afspraak met bedrijfsadviseur

Je krijgt een afspraak met de bedrijfsadviseur. Vaak is dit fysiek en komen zij bij jou thuis of op de zaak langs. Soms bestaat er de mogelijkheid om de afspraak online te hebben bijvoorbeeld via skype. Samen bespreken jullie je ondernemingsplan en de kredietaanvraag.

Lees meer over het gesprek met de bedrijfsadviseur.

4. Definitieve beoordeling aanvraag

Het rapport, wat de bedrijfsadviseur heeft opgesteld na jullie gesprek, wordt besproken met de riskmanager. Nog een keer wordt alles ingezien. Dan volgt er een definitieve beoordeling.

Lees meer over de definitieve beoordeling.

5. Verstrekking lening

Goedgekeurd? Yes! We sturen je een leningsvoorstel toe met alle afspraken erin. Ga je hiermee akkoord? Dan ontvang je een definitief leningsovereenkomst. Na digitale ondertekening wordt het krediet op je rekening gestort. Je kan beginnen!

Lees meer over de verstrekking van je lening.

 
Eerste check