Beoordeling

Beoordeling

De riskmanager van Qredits beoordeelt de kredietaanvraag en het screeningsrapport dat de bedrijfsadviseur over de aanvraag heeft opgesteld.

Als extra controle bekijkt de riskmanager de volgende zaken nog eens kritisch:

  1. de persoonlijke situatie;
  2. de beschrijving van de activiteiten van het bedrijf, de markt en de concurrentie;
  3. de onderbouwing van de kredietbehoefte;
  4. verificatie van aanwezige contracten, zoals huurcontract en ordercontracten, maar ook openstaande leningen of ander soort financiële contracten;
  5. de haalbaarheid van de te realiseren begroting;
  6. de totale financiële privé situatie, inclusief mogelijke schulden;
  7. het stellen van voorbehouden, zoals inzien van huurcontracten, werkgeversverklaring van de partner en wellicht een borg.

 
Goedkeuring en voorbehouden

De beoordeling van de riskmanager volgt over het algemeen binnen 3 werkdagen na ontvangst van het screeningsrapport dat de bedrijfsadviseur schrijft. De riskmanager bepaalt uiteindelijk of het krediet wordt goedgekeurd en onder welke voorbehouden dit gebeurt.

Na goedkeuring wordt het dossier doorgestuurd naar de kredietadministratie, waar de kredietdocumenten worden opgemaakt.

Terug naar stap 3  Verder naar stap 5

Beoordeling